Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Stichting de 3 Juwelen stelt zich ten doel om het werk van Urgyen Sangharakshita en andere boeddhistische teksten door vertaling toegankelijker te maken voor Nederlandstaligen. Deze vertalingen zullen onder andere via deze website te lezen zijn. Stichting de 3 juwelen is een initiatief van de Triratna boeddhistische beweging (voorheen: Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde).

De Triratna boeddhistische beweging is in Londen gestart door de Engelsman Sangharakshita in 1967. Deze beweging is gericht op het ontwikkelen van een op westerse leest geschoeide beoefening van boeddhisme. De Triratna boeddhistische beweging is
wereldwijd vertegenwoordigd in ruim twintig landen met meer 
dan vijftig stadscentra. Hier werkt men intensief aan het verspreiden van de Dharma door middel van meditatieonderricht en Dharmastudie. Zij heeft verder een grote tak in India.

Naast de specifieke boeddhistische activiteiten is in India de Karuna Trust werkzaam. Dit is een hulporganisatie die vanuit de Triratna boeddhistische beweging werkt voor de ex-onaanraakbaren aan het verbeteren van hun leef- woon- en werkomstandigheden.

vrijgevigheid | dana

Binnen het Boeddhisme is vrijgevigheid of dana een belangrijke oefening, één van de zes paramita’s. Het werk voor Stichting de 3 Juwelen gebeurt door vrijwilligers op basis van vrijgevigheid.

Voor het downloaden van teksten vraagt Stichting de 3 Juwelen om een vrijwillige bijdrage. Hiermee kan worden gezorgd voor woordenboeken, software en onderhoud van de website. De Stichting heeft voor het vernieuwen van de website een eenmalige donatie gekregen van Windhorse Trading. Verder is zij afhankelijk van giften van particulieren.

Uw gift is meer dan van harte welkom via onze webpagina voor het doen van giften.